בית ספר לצלילה ספורטיבית והכשרת מדריכים PADI
הטלפון שלנו: 0584-881144

טפסים וטבלאות